تمام حقوق برای HITHolding محفوض است.

نمونه عکس های قبل و بعد عمل لیفت مراجعه کنندگان

با استفاده از ابزار روی عکس میتوانید دو عکس را باهم مقایسه کنید.

beforeafter

نوع عمل : لیفت